Generátor medicínskeho kyslíka

Prietok

1-8 m3/h

Výstupný tlak

4-6 bar

Čistota kyslíka

90, 93, 95%

Prevádzka

24/7

ochrana molekulového sita
farebný displej Siemens so zálohou UPS
zvukový a vizuálny výstražný maják
potrubia z nehrdzavejúcej ocele
Prietok

9-81 m3/h

Výstupný tlak

4-8 bar

Čistota kyslíka

90, 93 ,95%

Prevádzka

24/7

Generátor kyslíka

Kyslíkové generátory produkujú kyslík zo stlačeného vzduchu a predstavujú cenovo výhodný, spoľahlivý a bezpečný spôsob produkcie kyslíka, ako alternatívu popri tradičných spôsoboch ako sú kyslíkové fľaše alebo tekutý kyslík. Kyslíkové generátory sú dizajnované a vyrábané na nepretržitú prevádzku. Každý kyslíkový generátor je vybavený automatickou štart/stop funkciou, ktorá umožňuje generátoru prispôsobiť sa aktuálnej spotrebe kyslíka.

PSA technológia

Metóda adsorpcie striedavým tlakom (PSA) je najpoužívanejší proces výroby kyslíka v plynnej forme. Upravený stlačený vzduch vchádza do jednej z dvoch nádob naplnených molekulovým sitom, nazývané Zeolit. Tam sa z vháňaného vzduchu pod tlakom zachytáva dusík a vzácne plyny, ale kyslík prechádza ďalej cez nádobu. Akonáhle je sito plne saturované, proces je presmerovaný do druhej nádoby. V tomto čase je prvá nádoba odtlakovaná, čím sa dusík uvolňuje zo sita a je vedený do výpuste. Molekulové sito sa v tom čase regeneruje. Proces sa nepretržite opakuje, čo umožňuje generátoru vyrábať kyslík s nepretržitým prietokom.

Štandardné prvky

Kontorlný systém s farebným dotykovým displejom SIEMENS

Ochrana molekulového sita

Automatický štart / stop

Vstavaný analyzátor čistoty na nepretržité sledovanie

Spoľahlivý - vyrobený na stálu prevádzku

Navrhnutý na dynamické tlakovanie nádob

Nerezové potrubia (AISI316)

Zaznamenávanie dát (ukladané na USB kartu)

Audiovizuálny alarm

Kontrola čistoty

Voliteľné prvky

GSM modem (vzdialený štart / stop, SMS status, alarm notifikácia SMS)

Prietokomer s totalizérom

Senzor rosného bodu kyslíka

Teplotný senzor

Komunikácia cez Modbus TCP/IP protokol

Vzdialené ovládanie

CO/CO2 senzor

Máte záujem?

Kontaktujte nás

  FAQs

  Postup uvedenia do prevádzky sa líši v závislosti od typu systému ktorý vlastníte - iba generátor, samostatne stojaci, kompaktný, alebo kontajnerový systém. Postup uvedenia do prevádzky je však veľmi jednoduchý a všetky pokyny sú uvedené v návode na obsluhu, ktorý sa dodáva spolu so systémom. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, náš servisný tím je vždy k dispozícii a vie Vám poskytnúť adekvátnu podporu.
  Na poslednej strane cenovej ponuky nájdete v časti "Napájanie" elektrické požiadavky na systém.
  Pre rýchly a jednoduchý výpočet sčítajte spotrebu energie jednotlivých komponentov, čím získate celkovú potrebu energie pre systém. Toto číslo potom predstavuje hodinovú spotrebu elektrickej energie vášho systému (uvedenú v kW). Vynásobte tento údaj s aktuálnou cenou elektrickej energie v kW/h a tak získate hodinové náklady na spotrebu elektrickej energie na prevádzku systému. Vezmite toto číslo a vydeľte ho prietokom generátora, čím získate výrobné náklady na m3.
  Príklad:
  Celková spotreba energie = 31 kW
  Miestne náklady na elektrickú energiu = 0,111 EUR za kWh
  Prietok generátora = 25 m3/h
  Výpočet:
  31(kW) * 0,111(€) = 3,441 € za hodinu
  3,441 (€) / 25 (m3/h) = 0,137 € za m3
  Náklady na m3 = 0,14 €
  Vezmite tento údaj a vydeľte ho prietokom generátora (zisteným v riadku 1 vašej ponuky), aby ste získali výrobné náklady na m3.
  Návratnosť investície (ROI) sa kalkuluje na 1 až 2 roky. Pri výpočte je potrebné zohľadniť miestne parametre, ktoré môžu buď skrátiť alebo predĺžiť uvedené obdobie. Ak by ste chceli vedieť návratnosť investície do Vášho projektu, kontaktujte nás na adrese sales@oxywise.com.
  Čas inštalácie závisí od zložitosti dodávky. Môže trvať od 2 dní až do týždňa.
  Uvedenie do prevádzky zahŕňa aj základné školenie obsluhy na mieste.
  Ak chcete zvýšiť kapacitu, je možné buď použiť väčší generátor alebo pridať ďalšiu vetvu na výrobu kyslíka. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na sales@oxywise.com.
  Všetky naše zariadenia sú dodávané s Prevádzkovým manuálom, kde je podrobne popísaný postup pri údržbe generátora. Ak sa chcete dozvedieť viac, alebo narazíte na problém ako vykonávať údržbu generátora, kontaktujte naše servisné oddelenie na adrese service@oxywise.com.
  Náš servisný tím vám poskytne potrebnú podporu a všetky nevyhnutné informácie.