Dodaný kyslíkový systém zachraňuje životy, Vanuatu

28 apríla, 2023  |   Kyslík
oxygen plant Vanuatu

Ministerstvo zdravotníctva, Vanuatu (MOH), Medzinárodná organizácia a Európska únia (EU) spoločne navštívili nemocnicu Vila Central Hospital (VCH), aby boli prítomní pri sputení novej kyslíkovej jednotky. Táto výrazne zvýši dostupnosť medicínskeho kyslíka a tým zachráni množstvo životov.

skid mounted unit, medical oxygen plant
vanuatu
kyslíková jednotka
medicínsky kyslik

Dodaný kyslíkový systém má výrobnú kapacitu cez 500,000 litrov medicínskeho kyslíka za 24 hodín. Systém je schopný naplniť 74ks 6800-litrových kyslíkových fliaš. To znamená, že vrámci jedného dňa bude možné poskytnúť nepretržite kyslík približne 25 Covid-19 pacientom v kritickom stave.

skid mounted oxygen generating plant at Vila Central Hospital, Vanuatu
skid mounted unit, medical oxygen plant
vanuatu
kyslíková jednotka
medicínsky kyslik

Kyslíková jednotka nainštalovaná v nemocnici VCH pracuje na princípe adsorpcie stredavým tlakom (PSA), pri ktorej sa zachytávajú nežiaduce častice z okolitého vzduchu a pri tomto procese sa vytvára kyslík s čistotou 93%. Takýto kyslík je akceptovaný na medicínske účely.

Kyslík je následne odvádzaný na plnenie kyslíkových fliaš. Fľaše sú potom distribuované k pacientom, ktorý kyslík potrebujú.

skid mounted unit, medical oxygen plant
vanuatu
kyslíková jednotka
medicínsky kyslik

“Medicínsky kyslík je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o pacienta a celkovo zdravotnícky systém. Jeho dostupnosť môže predstavovať rozdiel medzi životom a smrťou pre ľudí, ktorí ho potrebujú. A to nemusíme hovoriť iba o pacientoch s Covid19, ale aj s inými chorobami dýchacieho traktu,” vysvetľuje Dr Mark Jacobs, oddelenie Južného pacifiku a vedúci technickej podpory pre oblasť pacifiku.

Akuálne spustený kyslíkový systém bude poskytovať obyvateľom a návštevníkom Vanuatu skvalitnené medicínske služby dlho po skončení pandémie COVID-19.

Relevant products

Chcem byť informovaný