Aký je rozdiel medzi Nm3 and Sm3?

1 novembra, 2009  |   Dusík

Nanešťastie Nm3 (normálny kubický meter) ani Sm3 (štandardný kubický meter) nie sú jednoznačne definované jednotky. Na presnú identifikáciu objemu plynu je potrebné poznať referenčné podmienky teploty a tlaku, pretože existujú viaceré verzie definícií normálneho a štandardného metra kubického.

Najčastejšie používané referenčné podmienky sú:

Normálny kubický meter (Nm3) – Teplota: 0 °C, Tlak: 1.01325 barA
Štandardný kubický meter (Sm3) – Teplota: 20 °C, Tlak: 1.01325 barA

barA: atmosferický tlak

Ako sa vypočíta Nm3 a Sm3 a v akom sú pomere?

Objem plynov sa mení s teplotou a tlakom, a tie sa preto nachádzajú aj v konverznom vzorci.

Výpočet Sm3 a Nm3:

V1/V2 = (P2xT1) / (P1xT2)
V1/V2 = (293.16×1.013) / (273.16×1.013) = 1.0732

Teplota sa udáva v K; 273.16 je teplota trojného bodu vody.

Interpretácia: Plyn o určitej hmotnosti zaberá pri normálnych podmienkach o 7.32% menší objem ako pri štandardných podmienkach. Môžeme preto povedať, že 1 Nm3 obsahuje o 7.32% viac plynu ako 1Sm3.

Prepočet na referenčné podmienky 15°C a 981mBar:

V1/V2 = (288.16×1.013) / (273.16×0.981) = 1.08932389

Pre úplnosť uvádzame aj porovannie na základe hmotnosti:

Kyslík:
1m3 (Teplota: 0 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.43kg
1m3 (Teplota: 20 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.33kg

Dusík:
1m3 (Teplota: 0 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.25kg
1m3 (Teplota: 20 °C, Tlak: 1.01325 barA)  váži 1.16kg

Záver: Je veľmi dôležité vziať do úvahy horeuvedené fakty – hlavne pri projektovaní systému, resp. pri rozhodovaní, pretože sa môžete dostať ľahko do omylu a zakúpiť systém s nižším prietokom ako naozaj očakávate.

Súvisiace produkty

Chcem byť informovaný